11:10Julio Laguna
ESTShakhram Giyasov
Laguna wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Giyasov wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Laguna wins by decision
Any other result
Giyasov wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Giyasov wins in round 1
Any other result
Laguna wins in round 1
Any other result
Laguna wins in round 2
Any other result
Giyasov wins in round 2
Any other result
Laguna wins in round 3
Any other result
Giyasov wins in round 3
Any other result
Laguna wins in round 4
Any other result
Giyasov wins in round 4
Any other result
Laguna wins in round 5
Any other result
Giyasov wins in round 5
Any other result
Giyasov wins in round 6
Any other result
Laguna wins in round 6
Any other result
12:00David Price
ESTSergey Kuzmin
Over 4½ rounds
Under 4½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Price wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Kuzmin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Price wins by decision
Any other result
Kuzmin wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Kuzmin wins inside distance
Not Kuzmin inside distance
Price wins inside distance
Not Price inside distance
Price wins in round 1
Any other result
Kuzmin wins in round 1
Any other result
Price wins in round 2
Any other result
Kuzmin wins in round 2
Any other result
Price wins in round 3
Any other result
Kuzmin wins in round 3
Any other result
Kuzmin wins in round 4
Any other result
Price wins in round 4
Any other result
Kuzmin wins in round 5
Any other result
Price wins in round 5
Any other result
Kuzmin wins in round 6
Any other result
Price wins in round 6
Any other result
Kuzmin wins in round 7
Any other result
Price wins in round 7
Any other result
Price wins in round 8
Any other result
Kuzmin wins in round 8
Any other result
Price wins in round 9
Any other result
Kuzmin wins in round 9
Any other result
Price wins in round 10
Any other result
Kuzmin wins in round 10
Any other result
Price wins in round 1-2
Any other result
Kuzmin wins in round 1-2
Any other result
Kuzmin wins in round 3-4
Any other result
Price wins in round 3-4
Any other result
Kuzmin wins in round 5-6
Any other result
Price wins in round 5-6
Any other result
Kuzmin wins in round 7-8
Any other result
Price wins in round 7-8
Any other result
Kuzmin wins in round 9-10
Any other result
Price wins in round 9-10
Any other result
Fight ends in round 1-2
Any other result
Fight ends in round 3-4
Any other result
Fight ends in round 5-6
Any other result
Fight ends in round 7-8
Any other result
Fight ends in round 9-10
Any other result
14:10Chris Kongo
ESTPetar Alexandrov
14:10Dana Zaxo
ESTToni Bilic
15:50Luke Campbell
ESTYvan Mendy
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Over 10½ rounds
Under 10½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Mendy wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Campbell wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Campbell wins by decision
Any other result
Mendy wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Mendy wins inside distance
Not Mendy inside distance
Campbell wins inside distance
Not Campbell inside distance
Mendy wins in round 1
Any other result
Campbell wins in round 1
Any other result
Mendy wins in round 2
Any other result
Campbell wins in round 2
Any other result
Campbell wins in round 3
Any other result
Mendy wins in round 3
Any other result
Campbell wins in round 4
Any other result
Mendy wins in round 4
Any other result
Campbell wins in round 5
Any other result
Mendy wins in round 5
Any other result
Campbell wins in round 6
Any other result
Mendy wins in round 6
Any other result
Campbell wins in round 7
Any other result
Mendy wins in round 7
Any other result
Mendy wins in round 8
Any other result
Campbell wins in round 8
Any other result
Mendy wins in round 9
Any other result
Campbell wins in round 9
Any other result
Mendy wins in round 10
Any other result
Campbell wins in round 10
Any other result
Campbell wins in round 11
Any other result
Mendy wins in round 11
Any other result
Campbell wins in round 12
Any other result
Mendy wins in round 12
Any other result
Campbell wins in round 1-3
Any other result
Mendy wins in round 1-3
Any other result
Campbell wins in round 4-6
Any other result
Mendy wins in round 4-6
Any other result
Campbell wins in round 7-9
Any other result
Mendy wins in round 7-9
Any other result
Mendy wins in round 10-12
Any other result
Campbell wins in round 10-12
Any other result
Mendy wins by unanimous decision
Any other result
Campbell wins by unanimous decision
Any other result
Campbell wins by split decision
Any other result
Mendy wins by split decision
Any other result
Campbell wins by majority decision
Any other result
Mendy wins by majority decision
Any other result
Campbell wins in round 1-6
Any other result
Mendy wins in round 1-6
Any other result
Campbell wins in round 7-12
Any other result
Mendy wins in round 7-12
Any other result
Campbell wins in round 1-4
Any other result
Mendy wins in round 1-4
Any other result
Mendy wins in round 5-8
Any other result
Campbell wins in round 5-8
Any other result
Mendy wins in round 9-12
Any other result
Campbell wins in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 1-3
Any other result
Fight ends in round 4-6
Any other result
Fight ends in round 7-9
Any other result
Fight ends in round 10-12
Any other result
Fight ends in round 1-4
Any other result
Fight ends in round 5-8
Any other result
Fight ends in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 1-6
Any other result
Fight ends in round 7-12
Any other result
Mendy wins in round 1-2
Any other result
Campbell wins in round 1-2
Any other result
Campbell wins in round 3-4
Any other result
Mendy wins in round 3-4
Any other result
Campbell wins in round 5-6
Any other result
Mendy wins in round 5-6
Any other result
Campbell wins in round 7-8
Any other result
Mendy wins in round 7-8
Any other result
Campbell wins in round 9-10
Any other result
Mendy wins in round 9-10
Any other result
Mendy wins in round 11-12
Any other result
Campbell wins in round 11-12
Any other result
Fight ends in round 1-2
Any other result
Fight ends in round 3-4
Any other result
Fight ends in round 5-6
Any other result
Fight ends in round 7-8
Any other result
Fight ends in round 9-10
Any other result
Fight ends in round 11-12
Any other result
Campbell wins after being knocked down
Any other result
Mendy wins after being knocked down
Any other result
Campbell wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
Mendy wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
16:00Lawrence Okolie
ESTMatty Askin
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Okolie wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Askin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Okolie wins by decision
Any other result
Askin wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Askin wins inside distance
Not Askin inside distance
Okolie wins inside distance
Not Okolie inside distance
Okolie wins in round 1
Any other result
Askin wins in round 1
Any other result
Okolie wins in round 2
Any other result
Askin wins in round 2
Any other result
Okolie wins in round 3
Any other result
Askin wins in round 3
Any other result
Askin wins in round 4
Any other result
Okolie wins in round 4
Any other result
Askin wins in round 5
Any other result
Okolie wins in round 5
Any other result
Askin wins in round 6
Any other result
Okolie wins in round 6
Any other result
Askin wins in round 7
Any other result
Okolie wins in round 7
Any other result
Okolie wins in round 8
Any other result
Askin wins in round 8
Any other result
Okolie wins in round 9
Any other result
Askin wins in round 9
Any other result
Okolie wins in round 10
Any other result
Askin wins in round 10
Any other result
Okolie wins in round 11
Any other result
Askin wins in round 11
Any other result
Askin wins in round 12
Any other result
Okolie wins in round 12
Any other result
Askin wins in round 1-3
Any other result
Okolie wins in round 1-3
Any other result
Askin wins in round 4-6
Any other result
Okolie wins in round 4-6
Any other result
Askin wins in round 7-9
Any other result
Okolie wins in round 7-9
Any other result
Okolie wins in round 10-12
Any other result
Askin wins in round 10-12
Any other result
Okolie wins by unanimous decision
Any other result
Askin wins by unanimous decision
Any other result
Okolie wins by split decision
Any other result
Askin wins by split decision
Any other result
Askin wins by majority decision
Any other result
Okolie wins by majority decision
Any other result
Askin wins in round 1-6
Any other result
Okolie wins in round 1-6
Any other result
Askin wins in round 7-12
Any other result
Okolie wins in round 7-12
Any other result
Askin wins in round 1-4
Any other result
Okolie wins in round 1-4
Any other result
Okolie wins in round 5-8
Any other result
Askin wins in round 5-8
Any other result
Okolie wins in round 9-12
Any other result
Askin wins in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 1-3
Any other result
Fight ends in round 4-6
Any other result
Fight ends in round 7-9
Any other result
Fight ends in round 10-12
Any other result
Fight ends in round 1-4
Any other result
Fight ends in round 5-8
Any other result
Fight ends in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 1-6
Any other result
Fight ends in round 7-12
Any other result
Okolie wins in round 1-2
Any other result
Askin wins in round 1-2
Any other result
Okolie wins in round 3-4
Any other result
Askin wins in round 3-4
Any other result
Askin wins in round 5-6
Any other result
Okolie wins in round 5-6
Any other result
Askin wins in round 7-8
Any other result
Okolie wins in round 7-8
Any other result
Askin wins in round 9-10
Any other result
Okolie wins in round 9-10
Any other result
Okolie wins in round 11-12
Any other result
Askin wins in round 11-12
Any other result
Fight ends in round 1-2
Any other result
Fight ends in round 3-4
Any other result
Fight ends in round 5-6
Any other result
Fight ends in round 7-8
Any other result
Fight ends in round 9-10
Any other result
Fight ends in round 11-12
Any other result
Okolie wins after being knocked down
Any other result
Askin wins after being knocked down
Any other result
Askin wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
Okolie wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
17:15Alexander Povetkin
ESTAnthony Joshua
Over 5½ rounds
Under 5½ rounds
Over 6½ rounds
Under 6½ rounds
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Povetkin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Joshua wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Povetkin wins by decision
Any other result
Joshua wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Joshua wins inside distance
Not Joshua inside distance
Povetkin wins inside distance
Not Povetkin inside distance
Joshua wins in round 1
Any other result
Povetkin wins in round 1
Any other result
Povetkin wins in round 2
Any other result
Joshua wins in round 2
Any other result
Povetkin wins in round 3
Any other result
Joshua wins in round 3
Any other result
Joshua wins in round 4
Any other result
Povetkin wins in round 4
Any other result
Povetkin wins in round 5
Any other result
Joshua wins in round 5
Any other result
Joshua wins in round 6
Any other result
Povetkin wins in round 6
Any other result
Povetkin wins in round 7
Any other result
Joshua wins in round 7
Any other result
Joshua wins in round 8
Any other result
Povetkin wins in round 8
Any other result
Povetkin wins in round 9
Any other result
Joshua wins in round 9
Any other result
Povetkin wins in round 10
Any other result
Joshua wins in round 10
Any other result
Joshua wins in round 11
Any other result
Povetkin wins in round 11
Any other result
Povetkin wins in round 12
Any other result
Joshua wins in round 12
Any other result
Povetkin wins in round 1-3
Any other result
Joshua wins in round 1-3
Any other result
Povetkin wins in round 4-6
Any other result
Joshua wins in round 4-6
Any other result
Povetkin wins in round 7-9
Any other result
Joshua wins in round 7-9
Any other result
Povetkin wins in round 10-12
Any other result
Joshua wins in round 10-12
Any other result
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight starts round 4
Fight won't start round 4
Fight starts round 5
Fight won't start round 5
Fight starts round 6
Fight won't start round 6
Fight starts round 7
Fight won't start round 7
Fight starts round 8
Fight won't start round 8
Fight starts round 9
Fight won't start round 9
Fight starts round 10
Fight won't start round 10
Fight starts round 11
Fight won't start round 11
Fight starts round 12
Fight won't start round 12
Fight goes 1:30 in round 2
Fight won't go 1:30 in round 2
Fight goes 1:30 in round 3
Fight won't go 1:30 in round 3
Fight goes 1:30 in round 4
Fight won't go 1:30 in round 4
Fight goes 1:30 in round 5
Fight won't go 1:30 in round 5
Fight goes 1:30 in round 6
Fight won't go 1:30 in round 6
Fight goes 1:30 in round 7
Fight won't go 1:30 in round 7
Fight goes 1:30 in round 8
Fight won't go 1:30 in round 8
Fight goes 1:30 in round 10
Fight won't go 1:30 in round 10
Fight goes 1:30 in round 11
Fight won't go 1:30 in round 11
Fight goes 1:30 in round 12
Fight won't go 1:30 in round 12
Povetkin wins by unanimous decision
Any other result
Joshua wins by unanimous decision
Any other result
Povetkin wins by split decision
Any other result
Joshua wins by split decision
Any other result
Povetkin wins by majority decision
Any other result
Joshua wins by majority decision
Any other result
Joshua wins in round 1-6
Any other result
Povetkin wins in round 1-6
Any other result
Joshua wins in round 7-12
Any other result
Povetkin wins in round 7-12
Any other result
Fight ends in a technical draw
Any other result
Fight ends in a split decision draw
Any other result
Fight ends in a unanimous draw
Any other result
Joshua points handicap -16½
Povetkin points handicap +16½
Joshua wins in round 1-4
Any other result
Povetkin wins in round 1-4
Any other result
Povetkin wins in round 5-8
Any other result
Joshua wins in round 5-8
Any other result
Povetkin wins in round 9-12
Any other result
Joshua wins in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 2
Any other result
Fight ends in round 3
Any other result
Fight ends in round 4
Any other result
Fight ends in round 5
Any other result
Fight ends in round 6
Any other result
Fight ends in round 7
Any other result
Fight ends in round 8
Any other result
Fight ends in round 9
Any other result
Fight ends in round 10
Any other result
Fight ends in round 11
Any other result
Fight ends in round 12
Any other result
Fight ends in round 1-3
Any other result
Fight ends in round 4-6
Any other result
Fight ends in round 7-9
Any other result
Fight ends in round 10-12
Any other result
Fight ends in round 1-4
Any other result
Fight ends in round 5-8
Any other result
Fight ends in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 1-6
Any other result
Fight ends in round 7-12
Any other result
Joshua wins in round 1-2
Any other result
Povetkin wins in round 1-2
Any other result
Joshua wins in round 3-4
Any other result
Povetkin wins in round 3-4
Any other result
Povetkin wins in round 5-6
Any other result
Joshua wins in round 5-6
Any other result
Povetkin wins in round 7-8
Any other result
Joshua wins in round 7-8
Any other result
Povetkin wins in round 9-10
Any other result
Joshua wins in round 9-10
Any other result
Povetkin wins in round 11-12
Any other result
Joshua wins in round 11-12
Any other result
Fight ends in round 1-2
Any other result
Fight ends in round 3-4
Any other result
Fight ends in round 5-6
Any other result
Fight ends in round 7-8
Any other result
Fight ends in round 9-10
Any other result
Fight ends in round 11-12
Any other result
Joshua wins after being knocked down
Any other result
Povetkin wins after being knocked down
Any other result
Povetkin wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
Joshua wins in 0:01-1:00 of round 1
Any other result
5DimesWilliam H.Bet365BovadaBookMakerBetDSIIntertopsSportBetLadbrokesPinnacleSportsInt.TheGreekBetOnlineSportsbookProps
11:10Julio Laguna+1350+1000+1100+1331+163517 
ESTShakhram Giyasov-3250-3333-3000-2622-296517 
Laguna wins by TKO/KO or DQ+1600
Any other resultn/a
Giyasov wins by TKO/KO or DQ-345
Any other resultn/a
Laguna wins by decision+3300
Any other resultn/a
Giyasov wins by decision+275
Any other resultn/a
Fight is a draw+2500
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 1+700
Any other resultn/a
Laguna wins in round 1+10000
Any other resultn/a
Laguna wins in round 2+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 2+550
Any other resultn/a
Laguna wins in round 3+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 3+500
Any other resultn/a
Laguna wins in round 4+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 4+450
Any other resultn/a
Laguna wins in round 5+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 5+450
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 6+500
Any other resultn/a
Laguna wins in round 6+10000
Any other resultn/a
12:00David Price+385+300+375+379+310+400+225+280+37544 
ESTSergey Kuzmin-485-455-550-476-550-470-303-360-55044 
Over 4½ rounds-120-110-120
Under 4½ rounds-110-125-110
Fight goes to decision+540+500+540+300
Fight doesn't go to decision-900-909-900n/a
Price wins by TKO/KO or DQ+450+400+350
Any other resultn/an/an/a
Kuzmin wins by TKO/KO or DQ-345-333-189
Any other resultn/an/an/a
Price wins by decision+1700+1400+1600+1700+900
Any other result-4250n/an/a-4250n/a
Kuzmin wins by decision+809+900+750+809+600
Any other result-1484n/an/a-1484n/a
Fight is a draw+7000+3300+2500+7000+2500
Any other result-13000n/an/a-13000n/a
Kuzmin wins inside distance-300-300
Not Kuzmin inside distance+240+240
Price wins inside distance+447+447
Not Price inside distance-665-665
Price wins in round 1+2800+2800
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 1+650+650
Any other resultn/an/a
Price wins in round 2+2200+2200
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 2+550+650
Any other resultn/an/a
Price wins in round 3+2200+1600
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 3+550+650
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 4+600+450
Any other resultn/an/a
Price wins in round 4+2500+1800
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 5+700+450
Any other resultn/an/a
Price wins in round 5+2800+1400
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 6+900+550
Any other resultn/an/a
Price wins in round 6+2800+1800
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 7+1600+700
Any other resultn/an/a
Price wins in round 7+3300+2200
Any other resultn/an/a
Price wins in round 8+6600+2500
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 8+2000+800
Any other resultn/an/a
Price wins in round 9+8000+3300
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 9+2500+1100
Any other resultn/an/a
Price wins in round 10+10000+3300
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins in round 10+3300+1100
Any other resultn/an/a
Price wins in round 1-2+1200
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 1-2+300
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 3-4+300
Any other resultn/a
Price wins in round 3-4+1200
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 5-6+450
Any other resultn/a
Price wins in round 5-6+1800
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 7-8+700
Any other resultn/a
Price wins in round 7-8+2500
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 9-10+1200
Any other resultn/a
Price wins in round 9-10+2800
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-2+200
Any other resultn/a
Fight ends in round 3-4+200
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-6+300
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-8+500
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-10+800
Any other resultn/a
14:10Chris Kongo-10000-10000 
ESTPetar Alexandrov+1600+1600 
14:10Dana Zaxo-10000-10000 
ESTToni Bilic+1600+1600 
15:50Luke Campbell-500-400-450-491-450-485-5000-418-475-45091 
ESTYvan Mendy+400+300+325+394+275+415+1200+350+354+32591 
Over 7½ rounds-588
Under 7½ rounds+350
Over 8½ rounds-500
Under 8½ rounds+333
Over 9½ rounds-410-400-400-410-394
Under 9½ rounds+330+275+285+330+315
Over 10½ rounds-295
Under 10½ rounds+245
Fight goes to decision-245-278-245-3333
Fight doesn't go to decision+185+200+185n/a
Mendy wins by TKO/KO or DQ+1000+1000+1800
Any other resultn/an/an/a
Campbell wins by TKO/KO or DQ+260+275+1800
Any other resultn/an/an/a
Campbell wins by decision-135-149-137-135-2500
Any other result+105n/an/a+105n/a
Mendy wins by decision+530+500+450+530+4000
Any other result-875n/an/a-875n/a
Fight is a draw+2400+2200+2000+2400+3300
Any other result-3800n/an/a-3800n/a
Mendy wins inside distance+1121+1121
Not Mendy inside distance-2052-2052
Campbell wins inside distance+301+301
Not Campbell inside distance-391-391
Mendy wins in round 1+10000+10000
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 1+4000+3300
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 2+8000+10000
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 2+3300+3300
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 3+3300+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 3+6600+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 4+2800+5000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 4+6600+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 5+2500+5000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 5+6600+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 6+2500+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 6+5000+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 7+2200+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 7+5000+5000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 8+5000+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 8+2000+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 9+5000+5000
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 9+2000+3300
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 10+5000+5000
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 10+2000+2800
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 11+2500+2500
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 11+6600+4000
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 12+3300+2200
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 12+8000+3300
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 1-3+1200+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 1-3+3300+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 4-6+1000+4000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 4-6+2500+6600
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 7-9+750+3300
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 7-9+2500+5000
Any other resultn/an/a
Mendy wins in round 10-12+2500+1200
Any other resultn/an/a
Campbell wins in round 10-12+1000+900
Any other resultn/an/a
Mendy wins by unanimous decision+700
Any other resultn/a
Campbell wins by unanimous decision+125
Any other resultn/a
Campbell wins by split decision+800
Any other resultn/a
Mendy wins by split decision+3300
Any other resultn/a
Campbell wins by majority decision+900
Any other resultn/a
Mendy wins by majority decision+3300
Any other resultn/a
Campbell wins in round 1-6+400
Any other resultn/a
Mendy wins in round 1-6+1600
Any other resultn/a
Campbell wins in round 7-12+400
Any other resultn/a
Mendy wins in round 7-12+1400
Any other resultn/a
Campbell wins in round 1-4+800
Any other resultn/a
Mendy wins in round 1-4+2500
Any other resultn/a
Mendy wins in round 5-8+2000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 5-8+500
Any other resultn/a
Mendy wins in round 9-12+2500
Any other resultn/a
Campbell wins in round 9-12+700
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-3+800
Any other resultn/a
Fight ends in round 4-6+500
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-9+450
Any other resultn/a
Fight ends in round 10-12+700
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-4+600
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-8+400
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-12+550
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-6+350
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-12+333
Any other resultn/a
Mendy wins in round 1-2+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 1-2+2000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 3-4+1200
Any other resultn/a
Mendy wins in round 3-4+4000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 5-6+1000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 5-6+3300
Any other resultn/a
Campbell wins in round 7-8+900
Any other resultn/a
Mendy wins in round 7-8+3300
Any other resultn/a
Campbell wins in round 9-10+1200
Any other resultn/a
Mendy wins in round 9-10+4000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 11-12+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 11-12+1800
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-2+1400
Any other resultn/a
Fight ends in round 3-4+900
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-6+800
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-8+700
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-10+900
Any other resultn/a
Fight ends in round 11-12+1200
Any other resultn/a
Campbell wins after being knocked down+900
Any other resultn/a
Mendy wins after being knocked down+2200
Any other resultn/a
Campbell wins in 0:01-1:00 of round 1+10000
Any other resultn/a
Mendy wins in 0:01-1:00 of round 1+25000
Any other resultn/a
16:00Lawrence Okolie-280-303-325-290-333-274-303-253-280-28590 
ESTMatty Askin+240+225+250+239+210+246+300+220+230+22090 
Over 7½ rounds-120
Under 7½ rounds-120
Over 8½ rounds+120
Under 8½ rounds-161
Over 9½ rounds+150+138+143+150+150+140+125
Under 9½ rounds-170-189-172-190-170-165-155
Fight goes to decision+185+175+185-1000
Fight doesn't go to decision-245-250-245n/a
Okolie wins by TKO/KO or DQ-120-120+1000
Any other resultn/an/an/a
Askin wins by TKO/KO or DQ+350+350+1800
Any other resultn/an/an/a
Okolie wins by decision+326+275+275+326-500
Any other result-436n/an/a-436n/a
Askin wins by decision+825+900+800+825+900
Any other result-1500n/an/a-1500n/a
Fight is a draw+4300+2500+2000+4300+1200
Any other result-7600n/an/a-7600n/a
Askin wins inside distance+362+362
Not Askin inside distance-498-498
Okolie wins inside distance-118-118
Not Okolie inside distance-112-112
Okolie wins in round 1+1800+2500
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 1+4000+6600
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 2+1600+2000
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 2+3300+8000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 3+1400+2000
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 3+3300+6600
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 4+3300+8000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 4+1400+2000
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 5+3300+8000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 5+1200+2200
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 6+3300+5000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 6+1200+2200
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 7+3300+5000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 7+1200+2200
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 8+1400+1800
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 8+3300+5000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 9+1800+2200
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 9+4000+3300
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 10+2200+1800
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 10+5000+3300
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 11+2500+1600
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 11+6600+3300
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 12+8000+3300
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 12+3300+1400
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 1-3+1400+6600
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 1-3+550+2000
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 4-6+1000+5000
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 4-6+350+2200
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 7-9+1100+3300
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 7-9+400+2200
Any other resultn/an/a
Okolie wins in round 10-12+650+500
Any other resultn/an/a
Askin wins in round 10-12+1800+800
Any other resultn/an/a
Okolie wins by unanimous decision+400
Any other resultn/a
Askin wins by unanimous decision+1000
Any other resultn/a
Okolie wins by split decision+2000
Any other resultn/a
Askin wins by split decision+4000
Any other resultn/a
Askin wins by majority decision+4000
Any other resultn/a
Okolie wins by majority decision+2200
Any other resultn/a
Askin wins in round 1-6+650
Any other resultn/a
Okolie wins in round 1-6+240
Any other resultn/a
Askin wins in round 7-12+600
Any other resultn/a
Okolie wins in round 7-12+225
Any other resultn/a
Askin wins in round 1-4+1200
Any other resultn/a
Okolie wins in round 1-4+450
Any other resultn/a
Okolie wins in round 5-8+300
Any other resultn/a
Askin wins in round 5-8+800
Any other resultn/a
Okolie wins in round 9-12+450
Any other resultn/a
Askin wins in round 9-12+1100
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-3+450
Any other resultn/a
Fight ends in round 4-6+275
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-9+260
Any other resultn/a
Fight ends in round 10-12+400
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-4+333
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-8+200
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-12+300
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-6+162
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-12+160
Any other resultn/a
Okolie wins in round 1-2+1100
Any other resultn/a
Askin wins in round 1-2+2800
Any other resultn/a
Okolie wins in round 3-4+900
Any other resultn/a
Askin wins in round 3-4+1800
Any other resultn/a
Askin wins in round 5-6+1600
Any other resultn/a
Okolie wins in round 5-6+700
Any other resultn/a
Askin wins in round 7-8+1600
Any other resultn/a
Okolie wins in round 7-8+650
Any other resultn/a
Askin wins in round 9-10+1800
Any other resultn/a
Okolie wins in round 9-10+900
Any other resultn/a
Okolie wins in round 11-12+1100
Any other resultn/a
Askin wins in round 11-12+2500
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-2+800
Any other resultn/a
Fight ends in round 3-4+550
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-6+450
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-8+400
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-10+550
Any other resultn/a
Fight ends in round 11-12+700
Any other resultn/a
Okolie wins after being knocked down+450
Any other resultn/a
Askin wins after being knocked down+900
Any other resultn/a
Askin wins in 0:01-1:00 of round 1+15000
Any other resultn/a
Okolie wins in 0:01-1:00 of round 1+6600
Any other resultn/a
17:15Alexander Povetkin+550+600+600+675+575+587+400+622+470+525+750+700128 
ESTAnthony Joshua-800-714-1000-975-1400-763-588-900-809-800-1200-1300128 
Over 5½ rounds-227
Under 5½ rounds+162
Over 6½ rounds-189
Under 6½ rounds+138
Over 7½ rounds-137
Under 7½ rounds+100
Over 8½ rounds+110+100+110+100+110+114
Under 8½ rounds-130-137-130-130-130-133
Over 9½ rounds+125
Under 9½ rounds-175
Fight goes to decision+310+275+310-110
Fight doesn't go to decision-370n/a-370n/a
Povetkin wins by TKO/KO or DQ+778+800+800+778+800
Any other result-1205n/an/a-1205n/a
Joshua wins by TKO/KO or DQ-234-278-234+110
Any other result+194n/a+194n/a
Povetkin wins by decision+3800+2500+2800+3800+900
Any other result-9200n/an/a-9200n/a
Joshua wins by decision+358+300+358+125
Any other result-448n/a-448n/a
Fight is a draw+6500+3300+2500+6500+2500+3000
Any other result-12000n/an/a-12000n/an/a
Joshua wins inside distance-243-243
Not Joshua inside distance+203+203
Povetkin wins inside distance+759+759
Not Povetkin inside distance-1179-1179
Joshua wins in round 1+1600+2500+1600+2000
Any other result-2500n/a-2500n/a
Povetkin wins in round 1+11500+10000+10000+11500+6600
Any other result-22000n/an/a-22000n/a
Povetkin wins in round 2+10000+10000+8000+10000+6600
Any other result-19000n/an/a-19000n/a
Joshua wins in round 2+1400+1800+1400+1800
Any other result-2100n/a-2100n/a
Povetkin wins in round 3+9000+8500+8000+9000+2200
Any other result-17000n/an/a-17000n/a
Joshua wins in round 3+1300+1600+1300+1800
Any other result-1900n/a-1900n/a
Joshua wins in round 4+1300+1200+1300+1800
Any other result-1900n/a-1900n/a
Povetkin wins in round 4+8500+8500+6600+8500+2500
Any other result-16000n/an/a-16000n/a
Povetkin wins in round 5+8500+8500+5000+8500+4000
Any other result-16000n/an/a-16000n/a
Joshua wins in round 5+1300+1200+1300+1400
Any other result-1900n/a-1900n/a
Joshua wins in round 6+1200+1200+1200+1400
Any other result-1750n/a-1750n/a
Povetkin wins in round 6+8000+8500+5000+8000+3300
Any other result-15000n/an/a-15000n/a
Povetkin wins in round 7+8000+8500+5000+8000+3300
Any other result-15000n/an/a-15000n/a
Joshua wins in round 7+1200+1200+1200+1400
Any other result-1750n/a-1750n/a
Joshua wins in round 8+1200+1400+1200+1100
Any other result-1750n/a-1750n/a
Povetkin wins in round 8+8000+8500+5000+8000+4000
Any other result-15000n/an/a-15000n/a
Povetkin wins in round 9+8000+8500+5000+8000+4000
Any other result-15000n/an/a-15000n/a
Joshua wins in round 9+1200+1600+1200+900
Any other result-1750n/a-1750n/a
Povetkin wins in round 10+8000+9000+6600+8000+5000
Any other result-15000n/an/a-15000n/a
Joshua wins in round 10+1300+1800+1300+800
Any other result-1900n/a-1900n/a
Joshua wins in round 11+1400+2200+1400+900
Any other result-2100n/a-2100n/a
Povetkin wins in round 11+9000+10000+8000+9000+5000
Any other result-17000n/an/a-17000n/a
Povetkin wins in round 12+11000+10000+10000+11000+5000
Any other result-21000n/an/a-21000n/a
Joshua wins in round 12+1600+2800+1600+1200
Any other result-2500n/a-2500n/a
Povetkin wins in round 1-3+3525+2800+3525+2200
Any other result-6050n/a-6050n/a
Joshua wins in round 1-3+469+400+469+1800
Any other result-587n/a-587n/a
Povetkin wins in round 4-6+2953+2200+2953+3300
Any other result-4905n/a-4905n/a
Joshua wins in round 4-6+386+300+386+1400
Any other result-461n/a-461n/a
Povetkin wins in round 7-9+2845+2500+2845+1400
Any other result-4690n/a-4690n/a
Joshua wins in round 7-9+388+300+388+333
Any other result-463n/a-463n/a
Povetkin wins in round 10-12+3225+3300+3225+1800
Any other result-5450n/a-5450n/a
Joshua wins in round 10-12+605+600+605+275
Any other result-810n/a-810n/a
Fight starts round 2-2175-2175
Fight won't start round 2+1438+1438
Fight starts round 3-1050-1050
Fight won't start round 3+675+675
Fight starts round 4-635-635
Fight won't start round 4+468+468
Fight starts round 5-335-335
Fight won't start round 5+275+275
Fight starts round 6-239-239
Fight won't start round 6+199+199
Fight starts round 7-181-181
Fight won't start round 7+159+159
Fight starts round 8-128-128
Fight won't start round 8+108+108
Fight starts round 9+103+103
Fight won't start round 9-123-123
Fight starts round 10+141+141
Fight won't start round 10-161-161
Fight starts round 11+183+183
Fight won't start round 11-223-223
Fight starts round 12+248+248
Fight won't start round 12-295-295
Fight goes 1:30 in round 2-1390-1390
Fight won't go 1:30 in round 2+990+990
Fight goes 1:30 in round 3-925-925
Fight won't go 1:30 in round 3+613+613
Fight goes 1:30 in round 4-491-491
Fight won't go 1:30 in round 4+391+391
Fight goes 1:30 in round 5-276-276
Fight won't go 1:30 in round 5+236+236
Fight goes 1:30 in round 6-212-212
Fight won't go 1:30 in round 6+177+177
Fight goes 1:30 in round 7-153-153
Fight won't go 1:30 in round 7+133+133
Fight goes 1:30 in round 8-117-117
Fight won't go 1:30 in round 8-103-103
Fight goes 1:30 in round 10+157+157
Fight won't go 1:30 in round 10-178-178
Fight goes 1:30 in round 11+203+203
Fight won't go 1:30 in round 11-243-243
Fight goes 1:30 in round 12+269+269
Fight won't go 1:30 in round 12-329-329
Povetkin wins by unanimous decision+4200+4200+2800
Any other result-13100-13100n/a
Joshua wins by unanimous decision+460+460+400
Any other result-700-700n/a
Povetkin wins by split decision+4800+4800+12500
Any other result-14900-14900n/a
Joshua wins by split decision+1350+1350+2500
Any other result-2775-2775n/a
Povetkin wins by majority decision+7100+7100+12500
Any other result-23300-23300n/a
Joshua wins by majority decision+2050+2050+2800
Any other result-5125-5125n/a
Joshua wins in round 1-6+168+168+162
Any other result-190-190n/a
Povetkin wins in round 1-6+1641+1641+1200
Any other result-2581-2581n/a
Joshua wins in round 7-12+173+173+162
Any other result-198-198n/a
Povetkin wins in round 7-12+1546+1546+1100
Any other result-2391-2391n/a
Fight ends in a technical draw+27500+27500
Any other result-82500-82500
Fight ends in a split decision draw+11000+11000
Any other result-33000-33000
Fight ends in a unanimous draw+22000+22000
Any other result-66000-66000
Joshua points handicap -16½-485-485
Povetkin points handicap +16½+350+350
Joshua wins in round 1-4+329+329+333
Any other result-387-387n/a
Povetkin wins in round 1-4+2605+2605+2200
Any other result-4210-4210n/a
Povetkin wins in round 5-8+2230+2230+1400
Any other result-3460-3460n/a
Joshua wins in round 5-8+276+276+220
Any other result-326-326n/a
Povetkin wins in round 9-12+2410+2410+2200
Any other result-3820-3820n/a
Joshua wins in round 9-12+324+324+350
Any other result-379-379n/a
Fight ends in round 2+1245+1245
Any other result-1840-1840
Fight ends in round 3+1142+1142
Any other result-1667-1667
Fight ends in round 4+1132+1132
Any other result-1657-1657
Fight ends in round 5+1132+1132
Any other result-1657-1657
Fight ends in round 6+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 7+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 8+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 9+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 10+1122+1122
Any other result-1643-1643
Fight ends in round 11+1677+1677
Any other result-2653-2653
Fight ends in round 12+2168+2168
Any other result-3335-3335
Fight ends in round 1-3+400
Any other resultn/a
Fight ends in round 4-6+353+353+250
Any other result-418-418n/a
Fight ends in round 7-9+332+332+220
Any other result-393-393n/a
Fight ends in round 10-12+529+529+400
Any other result-704-704n/a
Fight ends in round 1-4+300
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-8+238+238+187
Any other result-268-268n/a
Fight ends in round 9-12+344+344+300
Any other result-409-409n/a
Fight ends in round 1-6+140
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-12+149+149+140
Any other result-169-169n/a
Joshua wins in round 1-2+800
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 1-2+5000
Any other resultn/a
Joshua wins in round 3-4+650
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 3-4+3300
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 5-6+2800
Any other resultn/a
Joshua wins in round 5-6+500
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 7-8+2200
Any other resultn/a
Joshua wins in round 7-8+500
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 9-10+3300
Any other resultn/a
Joshua wins in round 9-10+600
Any other resultn/a
Povetkin wins in round 11-12+5000
Any other resultn/a
Joshua wins in round 11-12+1000
Any other resultn/a
Fight ends in round 1-2+700
Any other resultn/a
Fight ends in round 3-4+500
Any other resultn/a
Fight ends in round 5-6+450
Any other resultn/a
Fight ends in round 7-8+400
Any other resultn/a
Fight ends in round 9-10+500
Any other resultn/a
Fight ends in round 11-12+800
Any other resultn/a
Joshua wins after being knocked down+550
Any other resultn/a
Povetkin wins after being knocked down+2200
Any other resultn/a
Povetkin wins in 0:01-1:00 of round 1+25000
Any other resultn/a
Joshua wins in 0:01-1:00 of round 1+4000
Any other resultn/a
Last change: 115 days ago
Loading indicator Loading indicator
Home| Desktop site| MMA Odds|Terms of service|Contact|© 2015